T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  2010-2014 Dönemi Stratejik Planı e-dergi şeklinde yayınlandı. Ayrıca hazırlanmış olan videoyu da izleyebilirsiniz


96 sayfadan oluşan kitapçıkta aşağıdaki konular yer almaktadır.

Kısaltmalar Listesi …………………………………………………………………………..7
Bakanın Mesajı ……………………………………………………………………………….9
Müsteşar Sunuşu ……………………………………………………………………………11
Giriş ……………………………………………………………………………………………..13
Misyonumuz ………………………………………………………………………………….15
Vizyonumuz ………………………………………………………………………………….17
Temel ilke ve Değerlerimiz ……………………………………………………………….19
Paradokslar ve Tarımın Paradigması› …………………………………………………20
Çalışlmalarda Kullanılan Yöntem ………………………………………………………26
Stratejik Alanlar……………………………………………………………………………..30
GZFT Analizleri …………………………………………………………………………….38
Stratejik Alanlar ve Amaçlar…………………………………………………………….52
Amaçlar ve Stratejiler ………………………………………………………………………54
Stratejik Hedefler ve Performans Göstergeleri, Birim ilişkisi……………….62
Dokuzuncu Kalkınma Planı-Hedef ilişkisi ……………………………………….69
İzleme ve Değerlendirme…………………………………………………………………..72
Teşkilatımız ……………………………………………………………………………………74
Teşkilat Yapısı› ……………………………………………………………………………….75
Bakanlığın Görev ve Yetkileri………………………………………………………….76
Bakanlık Tarihçesi…………………………………………………………………………..78
Bakanlık Merkez Birimlerinin Tarihsel Gelişimi …………………………………80
Paydaş Analizleri ……………………………………………………………………………84


Okumak için tıklayınız

Hazırlanmış olan videoyu izlemek için tıklayınız


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler: , ,

Yorum Yaz