"2010-2014 Dönemi Stratejik Planı" ile Etiketlenen Konular

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  2010-2014 Dönemi Stratejik Planı e-dergi şeklinde yayınlandı. Ayrıca hazırlanmış olan videoyu da izleyebilirsiniz 96 sayfadan oluşan kitapçıkta aşağıdaki konular yer almaktadır. Kısaltmalar Listesi …………………………………………………………………………..7 Bakanın Mesajı ……………………………………………………………………………….9 Müsteşar Sunuşu ……………………………………………………………………………11 Giriş ……………………………………………………………………………………………..13 Misyonumuz ………………………………………………………………………………….15 Vizyonumuz ………………………………………………………………………………….17 Temel ilke ve Değerlerimiz ……………………………………………………………….19 Paradokslar ve Tarımın Paradigması› …………………………………………………20 Çalışlmalarda Kullanılan Yöntem ………………………………………………………26 Stratejik Alanlar……………………………………………………………………………..30 GZFT Analizleri …………………………………………………………………………….38 Stratejik Alanlar ve Amaçlar…………………………………………………………….52 Amaçlar ve Stratejiler ………………………………………………………………………54 Stratejik Hedefler ve Performans Göstergeleri, Birim...